admin

admin
a couple of years ago
2015-05-07 10:44:49

远程项目,成人教育项目
Sam Wu (coordinator)
James Bo, Eva, Greg Chen, Fu Heng, Xiaoshun Gen, Jessica Xu
雅士, 王军, 肖可

夏令营:
David Chen, Jessica Xu, Demi Zhang

留学与办学:
Shuige,Jenny Wang, Christen, Wang hao, Yao Zhengui, Fu heng,Wang Bin待定

风险投资类教育创业项目:
James Bo, Shuigen, Eva, Sam Wu, 雅士, 肖可

教育创业基金: James Bo, Peihe, Shuigen, Eva, 王军

教育地产:Greg, Qiao Jinlu

教育技术研究:  刘颂 (coordinator)
Reply
Login to reply

Wu's Map